Language: 简体中文 English
重要日期
会议日期

2020年06月12日-06月14日

征文投稿截止日期

2020年05月28日

网上注册截止日期

2020年06月05日

现场报到时间

2020年06月11日

网上论文投稿

个人代表注册

团队代表注册

酒店房间预订

组织机构

       学术委员会

 

 

 

 

 

          主   任:

孙兴怀

   

 

 

 

 

          副主任:     (按姓氏拼音排序)

 

毕宏生

   

范先群

管怀进 

刘丹岩

夏晓波

 

徐格致

    

张凤妍

朱益华

 

 

          秘书长:

褚仁远

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       组织委员会

 

 

 

 

 

          主   任:

    

 

 

 

 

 

          副主任:

    

徐建江

周行涛

瞿小妹

   

 

          秘书长:

褚仁远

张圣海

黄广年

 

 

 

          委   员:

   

王   丽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       顾问委员会

 

 

 

 

 

         名誉主任:

杨雄里

谢立信

 

 

 

 

         主     任:

吴甘美

郝瑞生

 

 

 

 

              员:

赵家良

  

卞春及

王丽娅

唐罗生

黄振平

 

李镜海

马景学

 

王文吉

邢怡桥

徐国兴

 

刘庆淮

   

许   

郭海科

廖荣丰

王超英

 

    

范先群

管怀进

张   虹

张忠连